ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

KORKUT
KORKUT İLÇE TARİH
Antik çağda Psidia sınırları içinde yer alan ve Pamphylia’ya komşu olan yöre Makedonya, Roma ve Bizans yönetimlerinden sonra 12. yüzyılda Anadolu Selçuklularının eline geçti. Stanos adıyla anılan ve Tekeoğullarının merkezlerinden olan yerleşme, daha sonra Hamidoğullarının yönetimide girdi. 16. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı ve İstanos adıyla anılmaya 


başlandı. Teke sancağına bağlı olan İstanos II. Beyazid’in (Yıldırım Beyazıt) oğlu Korkud’un ( Korkud Çelebi, Osmanlı şehzadesi, d: 1470 Amasya, ö: 1513 Kütahya) burada sancak beyliği yapmasından dolayı zamanla Korkudili veya Korkudeli olarak anıldı. 1879 da Nahiye olan yerleşme 1915 te Korkuteli ismiyle İlçe ve Belediye yapıldı.


Osmanlı döneminde kışlık yerleşim alanı olarak kullanılan Alaeddin Mahallesinin 1) adı Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin’e dayanır. Kentin 3 km batısındaki Alaeddin Camisi, I. Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Günümüze yalınıca minaresi ve kapısı ulaşan caminin yazıtında Kuyucu Murad Paşa tarafından tekrar yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu camiye çok yakın olan Emir Sinaneddin Medresesi ise 1319’da Hamidoğulları tarafından yaptırılmıştır. İlçedeki tarihsel kalıntılardan en önemlisi ise Güllük Dağı Milli Parkı içindeki Termessos kentidir.


(Kaynak: Ana Britannica, Cilt 13, Sayfa 532-533)


İstanoz Şehri Yaylağı (Korkuteli):


Tekebay oğlu alıp, Yıldırım Han eline girmiştir. Paşa hassı voyvodalıktır. Müftüsü, nakibi, kadısı, kethüda-yeri, serdarı Adalya’da (Antalya) otururlar. Yılda bir defa buraya gelip sekiz ay iyş ve işret edip hava alırlar. Kalesi batı tarafında viranca küçük bir kaledir. Batıya bakan bir kapısı var. Güneyindeki mağaralı kayalar bu kaleye havaledir. Bu yaylanın yüz evinde insanlar kışlar gerisi göçerler. İstanoz nehrinin iki tarafında kat kat ve içli dışlı, hamamlı, havuzlu saraylar vardır.


 Evler bağ ve bahçelidir. Nehir üzerinde 70 ağaç köprü vardır. Herkes evlerinde yaranlarıyla yüzerler, balık avlarlar. Uzunluğu tam iki saat yerdir. Enliliği ancak üçer dörder evdir. Sokakları geniştir. Her köşesinde değirmenler vardır. Şehirde 205 mihrap vardır. Mescitleri çoktur. Çoğunun evkafı yoktur. Cuma namazı kılınan üç cami vardır. Sultan Alaeddin Camii, şehrin batı ucundadır. Evvelce kurşun örtülü imiş. Celali Karayazıcı kurşununu söküp sekbanlarına vermiş ve camii yakmıştır. Sonra Kuyucu Murad Paşa tamir ettirmiştir. Camiin ortası, Bursa’daki Ulu Cami gibi açıktır. Avlusu beyaz mermer döşelidir. Müezzin mahlefi camiin ortasındadır.


 Kıble tapısından 12 basamakla inilir. Minaresinin kapısında şöyle yazılıdır: “Büniye hazihil minaratışşerif Murad paşa Evaili Rebiülahir” sene 979.Bir medrese, bir han, bir hamam, bir imaret Sultan Alaeddin’indir. 300 dükkanı vardır. Dükkanların kepenkleri yoktur. Herkes malını gece evine götürür. Sokaklarında kaldırım yoktur. Havası çok latiftir. Burada sekiz ay zevk ve safa edip çehreleri gül renkli olup taze hayat bulurlar. Adalya halkı bu yaylağa gelmese ölürler. Kirazı, elması, emrudu, fındığı meşhurdur. İslambol’da (İstanbul) Galata mevlevihanesi şeyhi Adem efendinin sarayının benzeri bir yerde yoktur. Bu şehirde haftada bir pazar kurulur. Buradan kuzeye dört saat gittik...
Evliya ÇELEBİ’nin Seyahatnamesinde belirttiğine göre; PİSİTYALILAR zamanında kurulmuş ve ismi İSİNDA olarak belirtilmitir. Bugün ilçenin kuzeybatı kısmında bulunan Korkuteli Barajının yer aldığı saha ile barajın alt kesiminde bulunan saha ilçenin ilk yerleşim yeridir. Bu sahanın bir kısmı 1970 yılında yapılan Korkuteli Barajının içinde kalmıştır. Bir kısmıda Alaaddin Mahallesi sınırları içerisindedir. Fisitya Cumhuriyeti, Hitit İmparatorluğuna bağlı, içişlerinde serbest küçük bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Yapılan araştırmaya göre İsinda adına basılan 22 çeşit para tespit edilmiştir.


İsindalıların Pisityalılardan olduğu Hititler zamanında gelip bu yöreye yerleştikleri dillerin Hitit lisanınabenzediği ileri sürülmektedir. Kadeş Savaşında Pisityalıların Hititlere yardım ettikleri tarihi bir olaydır.


Pisitya Cumhuriyeti MS 395’de Bizans İmparatorluğuna düştü. Romalılar İsinda ismini İSTANOZ’a çevirdiler. Romalılara ait tarihi kalıntılar bugün baraj içinde kalmıştır.


İstanoz Selçuklu Hükümdarı Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 1207 tarihinde Bizanslardan alınmıştır. Keykavus’un ölümünden sonra Alaaddin Keykubat devri başlamıştır. Bugün Şelçuklulardan kalma bir çok eser vardır.


Isparta’da hükümet kuran Hamitoğulları buraları aldıkları görülmektedir. Korkuteli 1402’den 1425’e kadar Teke Beyliğine başkentlik yapmıştır.


Sultan Selim’in kardeşi Şehzade Mehmet Korkut, Antalya Sancak Beyi olarak atanmıştır. 1513’de Bursa’da boğdurulmuştur. 1864’de Konya Vilayetinin Teke Sancağı olmuştur. 1915 yılına kadar İSTANOZ adıyla anılan ilçe Antalya Mutasarlığına bağlı ve şehzade Korkut’a izafeten adının Korkuteli olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır.
TARİHİ
Yerleşim yeri olarak yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunduğu tahmin edilen Korkut’un ilk çağlarda Urartu sınırları içinde yer aldığı bilinmektedir.1071 Malazgirt Zaferinden sonra Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın komutanlarından Seyit İbrahim komutasındaki ordu yöreyi Selçuklulara katmış, daha sonra da İran hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu dönemde İlçe Farsça “Tepe” anlamına gelen “Til” adıyla anılmıştır.1514 tarihli Çaldıran Zaferinden sonra yöre Osmanlı Devletinin hâkimiyetine girmiştir. Uzun süre nahiye statüsünde kalan "Til" 1964 yılında Korkut adını almıştır. Yöre 09.05.1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanun’la İlçe Statüsünü kazanmıştır.
KORKUT İLÇE NÜFUS
NÜFUS


2010 yılı nüfus sayımına göre Korkut İlçesi toplam nüfusu 27.016 kişidir.Altınova Beldesi'nde 2.795, Karakale Beldesi'nde 1.864 ve Korkut İlçe merkezinde 3.207 olmak üzere toplam 7.866 kişi ilçe merkezi ve beldelerle geri kalan 19.150 kişi ise 27 köy ve 13 mezra da yaşamaktadır.


KORKUT İLÇE EĞİTİM
EĞİTİM
-> Ilçe genelinde okuma-yazma orani % 70 tir.


-> Ilçede Halk Egitim Merkezi Müdürlügü , 1 tane Çok Programlı Lisesi, Yari Açik Cezaevinden okula dönüstürülen 1125 kapasiteli Kümbet Yunus Emre YIBO, Korkut YIBO ve Altinova beldesinde hizmet veren Altinova YIBO, 9 tane II. Kademesi olan okulumuz,. 23 tane Birlestirilmis Okulumuz bulunmaktadir.


-> İlçe genelinde branş öğretmeni 60, sınıf öğretmeni 62 toplam 122 kadrolu öğretmen mevcut olup, ayrica 36 tane Sözleşmeli öğretmen , 71 tane ekders karsiligi olarak görevlendirilen ve 22 tane Usta Öğretici öğretmenlerimiz bulunmaktadir.


Korkut İlçe Hastanesi 01/08/2008 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.


Korkut İlçe Sağlık Grup Başkanlığına;Hastane Baştabipliği, Entegre Korkut Sağlık Ocağı, Yeşilkart Bürosu, Korkut 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile bağlı bulunan, Altınova Sağlık Ocağı , Karakale Sağlık Ocağı, Alazlı Sağlık Evi, Yolgözler Sağlık Evi bulunmaktadır.


KORKUT İLÇE EKONOMİ
Ekonomi
Ekonominin temeli tarım ve hayvancılıktır. Sulu tarım olanakları az olduğundan gelir seviyesi düşüktür. 4000 dekar tarım alanını sulanmasını sağlayacak olan Korkut göleti ve sulama kanallarının bitmesi halinde tarım alanında gelir seviyesi yükselecektir. 109.108 dekar tarım alanından 18.926 dekar alan sulanmaktadır. 88.000 büyükbaş, 65.000 küçükbaş hayvan mevcuttur. İlçe de yetiştirilen baslıca ürünler buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı, yonca, korunga, patates ve lahanadır.

KORKUT İLÇE ULAŞIM
Ulaştırma ve altyapı
İlçede posta isleri Merkez Müdürlüğünce hizmet verilmektedir. İlçe Merkezde 808 kapasitede Dicle, Altınova Beldesinde 504 kapasite de Eli fitre 11, Kara kale Beldesinde 304 kapasitede Dicle, Güneyik Köyünde 504 kapasitede Dicle, Güven Köyünde 304 kapasitede Levent ve Taslıca Köyünde 504 kapasitede Dicle santrali bulunmaktadır. 26 köyün 9 unda şebekeli sistem diğerlerinde ise çeşme sistemi ile su verilmektedir. 8 köyün yolu asfalt diğerlerinin stabilizedir.

KORKUT İLÇE MAHALLİ YAPI
Mahalli idareler
Korkut ilçesi 2 Belde 26 köy ve 13 mezradan teşkil etmiştir. İlçe merkezinde 3 Mahalle , Altınova Beldesinde ise 4 mahalleden oluşmuştur. Yeni kurulan Karakale beldesinde ise henüz mahalle teşkil edilmemiştir. Mahalli İdareler İlçe Özel idaresi Merkez, Altınova ve Karakale belediyeleri ile 26 köy, 13 mezra ve toplam 7 mahalleden oluşmaktadır.

KORKUT İLÇE SOSYAL YAPI
Sosyal Yapı


İlçede evler genellikle tek katlı kerpiçten veya tastan yapılmıştır. Çok çocuklu kalabalık aile yapısı hakimdir. Halk oyunları Aşırma, Koçeri, Botani ve Gerandi dir. Evlilik öncesi evliliğe aile büyükleri karar verir. Kız isteme töreninden sonra "Şerbet İçme" de denilen nisan merasimi yapılır. Düğün ise genellikle Çarşamba günü erkek tarafının evinde toplanmayla baslar, Perşembe sabahı gelin alınmasıyla sona erer. Ölüm olaylarında, cenazeyi defin işlemini müteakip ertesi gün cenaze evinde taziye kabul edilir. Erkek ve kadın taziyeleri ayrı yerlerde yapılır. Kur'an dan ayetler okunur ve başsağlığı dilenir. Kadınlar arasında "Sadu" denilen ağıtlar yakılır.